راهکار مدیریت منابع انسانی

اولین نفری باشید که نقد می کنید

پرسنل فروش، بازاریابی و خدمات تقریباً بخش زیادی از امور روزمره را در داخل Dynamics CRM انجام می دهند. بنابراین در صورتی که سیستم منابع انسانی جدا از آن باشد مشکلاتی به وجود خواهد آمد. این راهکار، افزونه ای پرقدرت جهت مدیریت امور منابع انسانی در داخل Microsoft Dynamics CRM در اختیار شما قرار می دهد.

پیوند دانلود

جهت دانلود ضروری است که فرمی پر شود.

ثبت یک نقد
loading...