راهکار Autonumbering

اولین نفری باشید که نقد می کنید

امکان شماره دهی به رکوردها به صورت پیش فرض در Dynamics CRM برای تعداد محدودی از موجودت ها ممکن است. به کمک این راهکار می توان بدون محدودیت های کاراکتری و موجودیتی شماره های منحصر به فردی را برای رکوردها تنظیم نمود.

ثبت یک نقد
loading...