هفته گذشته مایکروسافت اقدام به ارائه Rollup دیگری برای نسخه 2011 نمود. این به‌روزاوری 17امین نگارش تجمعی ارائه شده برای نسخه 2011 است.

این نسخه با حجم تقریبی 60 مگابایت برای سرور، Outlook، Email Router و بسته‌های زبانی ارائه شده است. راهبران استفاده کننده از فارسی‌سازها حتماً قبل از نصب Rollup جدید جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی با شرکت‌های مربوط هماهنگی نمایند. لازم به ذکر است که ارائه Rollup 15 مشکلاتی را برای برخی فارسی‌سازها ایجاد نموده بود.

جهت نصب این Rollup لازم است که Rollup 6 قبلاً بر روی سرور نصب شده باشد. همچنین این به‌روزاوری نیاز به 4 Net. دارد. توجه نمایید که نصب Rollup ها نیازمند حضور راهبران آموزش دیده است.

جهت دریافت این Rollup به این پیوند مراجعه نمایید.