از نظر مایکروسافت امروزه سازمانها بایستی چهار فناوری کلیدی را در دستور کار خود قرار دهند:

   1- رایانش ابری
   2- موبایل
   3- فناوری های اجتماعی
   4- مدیریت داده ها

در جدیدترین چشم انداز و نقشه راه مایکروسافت که اخیراً برای بسیاری از شرکای تجاری فرستاده شده است، چهار روند اصلی تأثیرگذار برجنبه های اصلی سازمان ها مورد بررسی قرار گرفته است. مایکروسافت تلاش دارد با سرمایه گذاری بر روی زیرساخت ها و خدمات خود در این چهار حوزه، به سازمان ها در ایجاد کسب و کارهای جدید کمک نماید.

جهت مطالعه ادامه این مقاله به این پیوند مراجعه نمایید.

دستور کار امروز سازمان ها