با توجه به رسالت انجمن در تولید محتوای فارسی در زمینه آموزش و راهبری Dynamics CRM، بر آن شدیم که با همکاری با متخصصان شناخته شده این زمینه مطالب غنی تری ارائه نماییم. در این زمینه با سه نفر از متخصصان و تحلیل گران با برند جهانی وارد گفت و گو شده و  به نتایج مثبتی دست یافتیم. در این خبر به معرفی این عزیزان خواهیم پرداخت.

مهندس معبود حقیقت ثابت که بنیان گذار نخستین شرکت Dynamics CRM با رایانش ابری در ایران هستند، اولین همکار ما در این زمینه هستند. ایشان یکی از مجرب ترین و شناخته شده ترین Business Analyst ها در زمینه Dynamics CRM هستند که مفتخریم از مطالب ایشان در انجمن استفاده خواهیم نمود.

مهندس Andrii Butenko که از متخصصان فنی بسیار شهیر در زمینه سفارشی سازی Dynamics CRM هستند. ایشان جزو MVP های مایکروسافت بوده و کدهای تولید شده و مقالات منتشر شده توسط ایشان مورد استناد بسیاری از متخصصان در این زمینه قرار دارد.

 مهندس Jason Lattimer که ایشان نیز از MVP های شناخته شده در زمینه آموزش Dynamics CRM هستند و  افتخار همکاری در تولید محتوا را در انجمن قبول فرموده اند.

 نکته نهایی این که، به جز جناب حقیقت ثابت که ایرانی هستند، دو متخصص دیگر آشنایی با زبان فارسی ندارند. با این حال، قبول زحمت فرموده و متون translate شده توسط خود ایشان منتشر خواهد شد. به دلیل مشکلات احتمالی در ترجمه ها، متون ایشان قبل از انتشار نهایی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. با این حال، پیشاپیش از مشکلات احتمالی که در این زمینه ممکن است به وجود آید پوزش می طلبیم.

 

حقیقت ثابتButenkoLattimer