به عنوان تصمیم گیر، راهبر یا برنامه نویس نیاز به منابعی برای مطالعه در مورد Dynamics CRM 2013 خواهید داشت. مجموعه زیر برای شما مفید خواهد بود.

1- پیش از فروش

CRM Overview Website: درباره مزایا، امکانات و اخبار CRM مطالب مناسبی در این وبسایت خواهید یافت.

Take the CRM testdrive: دموهایی مختصر از بازاریابی، فروش و خدمات CRM در این وبسایت موجود است.

2- آماده سازی ارتقاء

Get ready for CRM web page: اطلاعات مورد نیاز برای ارتقاء، تغییرات، قیمت ها و مجوزهای کاربری و منابع لازم برای برنامه نویسان.

CRM online subscription guide: نحوه استفاده از پنل ادمین Office 365 برای ایجاد organization ها، کاربران، نقش های امنیتی و ....

CRM 2013 implementation guide: اطلاعاتی دقیق در مورد نصب، تنظیم، سفارشی سازی و نگهداری CRM 2013.

3- آموزش

Next Steps of Upgrade: اطلاعاتی در مورد گام های بعدی برای ارتقاء به نسخه 2013.

CRM adoption and training kit: دریافت ebook قابل ویرایش مطابق با نیازهای سازمان شما.

4- استفاده از Microsoft Dynamics CRM

Customer Center: مرکزی برای تمام ویدئوها، کتاب ها و عناوین آموزشی.

CRM ebooks: کتاب های کوچک و آسان از رده های پایه تا پیشرفته CRM.

Quick guide for customer services: راهنماهایی برای ایجاد، بهبود و تکمیل موردهای مشتری.

CRM videos: در کلیپ های 1 الی 2 دقیقه ای آموزش هایی برای داشبوردها، اشخاص و navigation در CRM 2013 خواهد یافت.

5- سفارشی سازی و برنامه نویسی

Developer Center: مرکزی برای آموزش طراحی، برنامه نویسی و پخش راهکارهای Dynamics CRM.

IT Pro Center: مفید برای راهبران Dynamics CRM.

Dynamics CRM SDK: مشاهده کیت برنامه نویسی یا دانلود آن که شامل صدها نمونه از سناریوهای مختلف برای توسعه است.

CRM 2013 entity diagrams: مشاهده روابط موجودیت های در نسخه 2013.