اگر به دنبال کتابی آسان برای مطالعه در مورد سفارشی سازی راهکارهای موجود در Marketplace هستید، کتاب جدیدی که در این زمینه منتشر شده است را مطالعه نمایید.

با همراهی گام به گام شما به کمک مثال های تصویری، این کتاب به شما در سفارشی سازی فرایندهای تجاری سازمان خود به کمک ویرایش گر مخصوص آن کمک خواهد نمود. این کتاب برای مدیران یا راهبران CRM که می خواهند فرایندهای تجاری CRM را با آنچه در سازمان شان اتفاق می افتد هماهنگ نمایند توصیه شده است.

کتاب جدید 

 

منبع: وبلاگ تیم CRM