مایکروسافت در اواخر اکتبر جدیدترین به روزآوری CRM 2011 را ارائه نمود. Rollup 15 که نسخه 3731 است. اگرچه این Rollup هنوز در ارتباط با Outlook مشکلات Compatibility دارد، ولی bug های بسیاری را برطرف کرده است. مهم ترین اقدامات انجام شده به شرح زیر هستند:

1- با ایزوله شدن Process ها استفاده از Outlook connector باری را بر روی Outlook وارد نمی نماید.

2- پایگاه داده ویندوزهای CE 4 مدیریت بهتری بر روی حافظه خواهند داشت.

3- مدیریت Address Book ها بهبود یافته و برای اندازه های بزرگ مشکلی وجود ندارد.

4- محدودیتی در مورد تعداد فرم های باز اعمال شده است.

5- بخشی از رجیستری که قبلاً برای pin کردن فرم ها لازم بودند به صورت Hardcode تبدیل شده اند. این امر از استفاده از Local SQL ها کاسته است.

جهت دریافت اطلاعات کامل تر در مورد مشکلات برطرف شده به این لینک مراجعه نمایید.