دانلود CRM 2015

مطابق برنامه‌های اعلام شده، بالاخره Microsoft Dynamics CRM 2015 ارائه شد. مطابق آن‌چه مورد انتظار بود، Featureهای شگفت‌انگیزی نیز به آن افزوده شد. جهت دانلود این نسخه می‌توانید از این پیوند استفاده نمایید.

این نسخه بر روی Windows Server 2012 و SQL Server 2012 نصب و قابل استفاده است. همچنین جهت نصب می‌توانید از سریال آزمایشی 90 روزه زیر استفاده نمایید:

C6BDP-T6NK9-8TXJP-36WTB-TXW7V