ایجاد کننده آخرین پاسخ پاسخ ها

گردش کار در فعالیت ها

بابک علی زاده پیمان آقازاده
ساعت 09:09 روز 23 دی
1

user mapping

بابک علی زاده پیمان آقازاده
ساعت 11:56 روز 07 دی
1

نمایش وضعیت قرارداد انتخاب شده

بابک علی زاده پیمان آقازاده
ساعت 17:41 روز 23 آذر
1

اضافه کردن فیلد روی ایمیل فرم

ز قاسمی پیمان آقازاده
ساعت 11:11 روز 23 آذر
5

mapping از campagine response به Lead

ز قاسمی پیمان آقازاده
ساعت 11:10 روز 23 آذر
5

view

بابک علی زاده پیمان آقازاده
ساعت 12:54 روز 12 آذر
1

ایجاد توسط Outlook

بابک علی زاده پیمان آقازاده
ساعت 09:27 روز 10 آذر
1

نرم افزار crm موبایل

ز قاسمی پیمان آقازاده
ساعت 09:23 روز 10 آذر
5

کرک xrm1

ز قاسمی پیمان آقازاده
ساعت 17:09 روز 08 آذر
3

crm failed to load

بابک علی زاده بابک علی زاده
ساعت 08:33 روز 07 آذر
2

XRM

ز قاسمی ز قاسمی
ساعت 16:32 روز 02 آذر
4

Existing Contact

بابک علی زاده پیمان آقازاده
ساعت 16:22 روز 30 آبان
1

ایجاد گردش برای task در crm2015

ز قاسمی پیمان آقازاده
ساعت 16:15 روز 30 آبان
10

Mail merge

بابک علی زاده پیمان آقازاده
ساعت 16:14 روز 30 آبان
1

فعالیت - و تایید انجام

بابک علی زاده ز قاسمی
ساعت 17:04 روز 27 آبان
9

fetch Contract number

aida moein پیمان آقازاده
ساعت 16:40 روز 26 آبان
4

خطا در کد جاوا

شکوفه پورحیدریان پیمان آقازاده
ساعت 16:35 روز 26 آبان
1

Save Forme

بابک علی زاده پیمان آقازاده
ساعت 15:12 روز 24 آبان
5

trigger

بابک علی زاده پیمان آقازاده
ساعت 16:26 روز 19 آبان
5

Close Activity

بابک علی زاده پیمان آقازاده
ساعت 09:19 روز 12 آبان
7