ایجاد کننده آخرین پاسخ پاسخ ها

سرچ

Mahsa s پیمان آقازاده
ساعت 15:35 روز 30 شهریور
5

ثبت سفارش

Mahsa s پیمان آقازاده
ساعت 09:28 روز 23 شهریور
1

شروع پلاگین نویسی

امیرحسین عنصری پیمان آقازاده
ساعت 08:54 روز 15 شهریور
1

تولید گزارش پیچیده

بابک علی زاده پیمان آقازاده
ساعت 10:37 روز 20 مرداد
7

پلاگین

Mahsa s پیمان آقازاده
ساعت 10:36 روز 20 مرداد
1

انتقال سولوشن

Mahsa s پیمان آقازاده
ساعت 16:15 روز 06 مرداد
9

تشکیل تیم crm

بابک علی زاده بابک علی زاده
ساعت 08:20 روز 23 تیر
0

ارسال پارامتر به گزارش ssrs

Mahsa s پیمان آقازاده
ساعت 15:03 روز 17 تیر
1

تعریف هدف برای محصول خاص

بابک علی زاده پیمان آقازاده
ساعت 18:02 روز 16 تیر
1

جاب

Mahsa s پیمان آقازاده
ساعت 16:57 روز 31 خرداد
4

ویو

Mahsa s پیمان آقازاده
ساعت 14:40 روز 31 خرداد
1

تغییر در فیلد

Mahsa s پیمان آقازاده
ساعت 17:30 روز 22 خرداد
3

ارور اسکریپت

ahmad ahmadian پیمان آقازاده
ساعت 09:15 روز 17 خرداد
2

گزارش rdl

Mahsa s پیمان آقازاده
ساعت 08:56 روز 07 خرداد
3

refresh صفحه

Mahsa s پیمان آقازاده
ساعت 15:32 روز 29 اردیبهشت
11

خطا

Mahsa s پیمان آقازاده
ساعت 11:05 روز 02 اردیبهشت
3

کپی از Invoice

شکوفه پورحیدریان پیمان آقازاده
ساعت 10:50 روز 24 فروردین
9

workflow

Mahsa s پیمان آقازاده
ساعت 06:18 روز 22 فروردین
9

دیباگ dll

Mahsa s Mahsa s
ساعت 10:25 روز 15 فروردین
2

آپلود پلاگین جی کوئری

Mahsa s پیمان آقازاده
ساعت 14:50 روز 23 اسفند
1