فیلد مبلغ کل که تو اوردر هست خودش اتومات مبلغ مالیات و تخفیف روش تآثییر می زاره میشه من یه فیلد دیگه هم که خودم اضافه کردم روش تآثییر بزاره ؟

چطور میشه نحوه محاسبشو تغییر داد ؟؟ که فیلد مدنظر من هم توش محاسبه بشه

این فیلد به شکل سیستمی محاسبه میشه. میتونید به جای اینکه روی این فیلد تاثیر بذارید، یه فیلد جدید calculated ایجاد کنید که مجموع total amount و مبالغ دیگه باشه