بچه ها سلام 

 }من روی فرم یک { ساب گرید }  ساختم و تو ویژگی هاش از نوع { ادیتبل گرید هست 

 

منتها وقتی این ساب گرید که تنظیماتش هم از نوع ادیتبل گرید هست و روی فرم میارم قابل ادیت نیست 

لازم به ذکره تو انتیتی خودش مشکلی نداره و ادیتبل نشون میده 

میشه راهنمایی  کنید  ؟