سلام مهندس آقا زاده

یه سوال داشتم راجع به اینکه چگونه می توان یک

web service

غیر سی آر امی را در فرم های

crm 

صدا کرد؟

مثلایک وب سرویسی که قرار است اسم پروژه ها را  از جایی برای ما بیاورد و ما آن را در یک لیست کشویی نمایش دهیم.

سلام

 

از AJAX باید استفاده کرد. بر اساس Eventهای فرم، میشه به کمک خود AJAX یا کتابخانه‌های jQuery اطلاعات ار سرویس مورد نظر دریافت کرد. حالا اگر اطلاعات تکمیلی‌تری بدهید میتونم بیشتر راهنمایی کنم. مثلاً اینکه سرویس مورد نظر REST است یا SOAP؟ چه ساختار دارد؟ چگونه باید با آن ارتباط گرفت؟ چه زمانی لازم است اطلاعات تکمیل شوند؟