با سلام

چگونه می توانیم از طریق javascript یک subgrid را disabled یا readonly کنیم؟ (crm 2015)

به طوری که روی دکمه اضافه و حذف نتوان کلیک کرد.

با روش زیر حل نشد

function disableSubgrid(subgridName) {
    document.getElementById(subgridName + "_span").disabled = "true";
}

 

سلام

احتمالاً ID مربوط به subgrid را اشتباه تنظیم کردید. Inspect کنید فرم را و ID درست را پیدا کرده و استفاده نمایید.

در ضمن این کد Support نشده است.

شما چه کدی پیشنهاد میدید؟