کدوم انتیتی ها رو  باید با هم جوین کنم تا همه پروپرتی هایی که برای اوردرآیتم ثبت میشه رو بتونم بخونم بامقادیرشون ؟

پروپرتی خود محصول رو فقط تونستم برگردونم . درصورتی که خصوصیت و مقدارش رو ک کاربر موقع ثبت اوردرآیتم ثبت میکنه رو میخام .

سلام

salesorder، orderdetail و product. این سه باید باهم جوین بخورن.