با سلام

آیا به صورت پیش فرض در سی آر ام ارسال ایمیل به اعضای یک تیم را داریم؟

از این راهکار استفاده کنید:

https://crmemailworkflowutilities.codeplex.com/