با سلام

ببخشید آیا راهی وجود داره بعد اینکه یه case  ثبت و حل شد با یه workflow مقادیر بعضی از فیلد هاش و عوض کرد ؟ 

(ینی فرمش به حالت disable در امده )

و اگر نمیشه کلا چه راهکاری برای این کار پیشنهاد میشه !

داخل هر پرونده یه فیلد هست به نام رضایتمندی ما اینارو بر اساس میزان رضایتمندی گزارش میگیریم ، پرونده های ناراضی بررسی مجدد میشود تا علت نارضایتی بررسی شه ، بعد از بررسی و حل میخواهیم از فرم گزارش یا همون چارتمون خارج شه ، منتها چون از نظر تیم پشتیبانی حل شده است پرونده بسته میشه () دیگه نمیشه ویرایش کرد ...

برای این سناریو راهکاری وجود دارد ؟

 

سلام

 

بله. برای این کار از Dialog استفاده کنید. در دیالوگ مورد نظر می توانید Optionsetی مشابه آنچه برای رضایتمندی وجود دارد، قرار دهید. سپس بر اساس مقدار هر Option آن را بر روی مورد به روز نمایید. توجه نمایید که قبل از به روز کردن نیاز است که مورد را به حالت «باز» تغییر وضعیت دهید. سپس رضایتمندی را به روز نموده و پس از آن دوباره مورد را به حالت حل شده تبدیل نمایید. برای این کار از Step های داخل یک دیالوگ یا گردش کار می توانید استفاده نمایید.

توجه نمایید که این کار به دلیل فعالسازی مجدد مورد ممکن است تبعاتی داشته باشد. از جمله این که در گزارش ها فاصله ایجاد تا حل شدن را بیش از آنچه عملاً وجود دارد نشان دهد.

سپاس