سلام

چگونه می توانم یک آپشن ست را به ریدیو باتن تبدیل کرد؟

نحوه ذخیره سازی چگونه می شود؟

نحوه اجرای ورک فلو پشت آن چگونه  می شود؟

سلام

فیلدها بعد از ایجاد قابلیت تبدیل ندارند. بایستی حذف شده و دوباره فیلد جدیدی ساخته شود.