با سلام

من در یک فرم یک فیلد lookup از contact دارم. میخام وقتی انتخاب میکنم یک مشتری را در تغییر فیلد، تلفن و اسم و ادرس وی بازیابی شود و در فیلدهای این فرم بنشیند. باید چکار کنم؟

سلام

CRM نسخه چند منظور شما است؟

سلام. نسخه 2016

کدی که نوشتم اینه ولی null برمیگردونه. در صورتی که وقتی موقع دیباگ واچ میزارم و Id آن رکوردی که پیدا میکند را در مرورگر میزنم، رکورد مربوطه را بازیابی میکند.

 

function getContactDetail() {
debugger;
contact = Xrm.Page.data.entity.attributes.get("new_customer");
if (contact.getValue() != null) {
contactId = contact.getValue()[0].id;
var filter = "$select=MobilePhone&$top=1&$filter=ContactId eq guid'" + contactId + "'";

SDK.REST.retrieveMultipleRecords(
"Contact",
filter,
function (results) {
var firstResult = results[0];
if (firstResult != null) {
var mobile = firstResult.MobilePhone;
Xrm.Page.getAttribute("new_mobilephone").setValue(mobile);
}
},
function (error) {
alert(error.message);
},

function () {
//OnComplete handler
}
);
}

}

وقتی ID رکورد رو دارید چرا از RetrieveRecord استفاده نمیکنید؟

سلام 

وقت بخیر 

ببخشید چطوری میشه از  RetrieveRecord برای فراخانی یک مقدار  استفاده کرد  ؟

اگه راهنمایی کنید ممنون میشم 

function retrieveAccount(AccountId) {

SDK.REST.retrieveRecord( AccountId, "Account", null,null, function (account) {

writeMessage("Retrieved the account named \"" + account.Name + "\". This account was created on : \"" + account.CreatedOn + "\".");

updateAccount(AccountId);

}, errorHandler );

}