سلام مهندس آقا زاده

چگونه می توان یک 

action

که در سی آر ام 2015 نوشته ایم را در یک 

workflow

صدا بزنیم و آن را اجرا کنیم؟

 

با تشکر