لطفا راهنمایی فرمایید جهت استفاده از سی ار ام ابری و استفاده برروی موبایلکدام شرکت ارایه کننده مباشد که پرتار ساده برای کسب و کار کوچک داشته باشدمتشکرم    

سلام

این مطلب را مطالعه فرمایید

http://www.xrmir.com/blogs/aghazadeh/why-not-to-use-online-crm-in-iran/