برای اینکه تعطیلی ها رو در مایکروسافت  سی آرام تعریف کنیم تا هنگام موعد تاریخ در فعالیتها کاربران روز تعطیل را انتخاب نکنند چه کنیم ؟

چرا وقتی از قسمت 

Create Holiday Schedule

تعطیلی ای را ایجاد می کنم به کلندر اضافه نمی شود !! 

این کلندر ارتباطی به موضوعی که میفرمایید نداره و فقط در مورد برنامه ریزی service activityها قابل استفاده است.

ممنون بله متوجه شدم 

 آیا برای این کار راه حلی وجود دارد که بتوانیم تعطیلی ها را در 

Datepicker

مشخص کنیم 

؟

خیلی خیلی کار پر دردسریه و باید date pickerهای اصلی crm رو دستکاری کنید که اصلاً توصیه نمیکنم. به جاش میتونید یه پلاگین بنویسید که در زمان ایجاد یک قرار ملاقات بره از لیست تعطیلی‌ها چک کنه اگه تعطیل بود جلوی save شدن رو با یک exception بگیره.