سلام

آیا در حال حاضر crm2015 توسط اشخاص و شرکت ها پیاده سازی میشود؟

سپاس

سلام

در خارج از ایران پیاده سازی می شود. در ایران به دلیل اینکه فارسی ساز مطمئن و دارای پشتیبانی مناسب ارائه نمی شود، فعلاً قابل پیاده سازی نیست.

تشکر