سلام 

آیا پورتال 

   قابلیت دو زبانه شدن یعنی انگلیسی و فارس را دارد ADX 

سلام

با Language Pack فارسی که به شکل استاندارد پیاده نشده است، این مورد امکانپذیر نیست. ولی امکان اینکه دو پورتال جدا از هم یکی فارسی و یکی انگلیسی داشت فراهم است. همچنین تقریباً در تمامی کنترل‌ها، امکان افزودن metadata وجود دارد.