سلام آیا CRM ۲۰۱۵ در حال حاضر پشتیبانی میشود

برای برقراری ارتباط با شما چطوری میتونم اقدام کنم

؟

در صورت امکان