سلام 

آیا تو dynamics 365 میشه بدون ایمیل روتر از ایمیل های pop3 استفاده کرد ؟ 

اگر میشه چه تنظیماتی نیاز داره ( روی سرور ایمیل و روی CRM(