سلام 

آیا چنین سناریویی در پورتال قابل پیاده سازی است ؟

یک شرکت در سی آرام 5 دفتر دارد می خواهیم آقای رضا وقتی به پورتال لاگین می کند

یعنی بتوانیم ساختار درختی داشته باشیم   فقط سه دفتر را ببنید و آقای علی 2 دفتر دیگر را  ..ببیند و اقای محسن هر 5 دفتر را ببنید 

سلام

بله. امکان اینکه دسترسی‌های متفاوتی برای کاربران ایجاد کرد وجود دارد. باید از Account Access Permission و Contact Access Permissionها استفاده کرد.

ممنونم از راهنمایی

مگر دسترسی به شرکتها از طریق شخص اولیه نیست ؟ ما برا یهر شرکتی یک شخص اولیه می توانیم تعریف کنیم که مسلما این فرد می تواند اطلاعات این شرکت را ببیند یا نبیند

آیا می توان به فرد دیگری غیر از شخص اولیه در اکانت دسترسی داد ؟

یعنی فردی شخص اولیه اکانتی نباشد ولی در اینتیتی لیست آن شرکت را ببیند

بله امکانپذیر هست. با دسترسی‌هایی که عرض کردم حتی شخصی از شرکت دیگه میتونه به اطلاعات شرکت/ شرکتهای دیگه دسترسی داشته باشه.