ایجاد کننده آخرین پاسخ پاسخ ها

اجرا نشدن wf

شکوفه پورحیدریان پیمان آقازاده
ساعت 14:33 روز 12 بهمن
9

دسترسی حذف محصولات فاکتور

شکوفه پورحیدریان شکوفه پورحیدریان
ساعت 12:01 روز 12 بهمن
2

تغییر ظاهر خروجی گزارش گیری در فایل pdf

azar sh پیمان آقازاده
ساعت 22:39 روز 11 بهمن
1

تبدیل value فیلد تاریخ به رشته

شکوفه پورحیدریان شکوفه پورحیدریان
ساعت 08:19 روز 07 بهمن
4

تنظیمات چارت

شکوفه پورحیدریان شکوفه پورحیدریان
ساعت 08:55 روز 06 بهمن
4

دسترسی dialog

شکوفه پورحیدریان شکوفه پورحیدریان
ساعت 08:33 روز 06 بهمن
3

باز کردن یک folder از روی CRM

شکوفه پورحیدریان شکوفه پورحیدریان
ساعت 08:32 روز 06 بهمن
3

گزارش روی محصولات فاکتور

شکوفه پورحیدریان شکوفه پورحیدریان
ساعت 15:00 روز 27 دی
1

ارتباط وب سایت با سی آر ام

شکوفه پورحیدریان پیمان آقازاده
ساعت 15:59 روز 23 دی
3

دسترسی به وب سرویس

شکوفه پورحیدریان شکوفه پورحیدریان
ساعت 13:57 روز 22 دی
7

سیستم انبار در سی آر ام

شکوفه پورحیدریان شکوفه پورحیدریان
ساعت 14:04 روز 07 دی
5

تیکت گذاری

شکوفه پورحیدریان شکوفه پورحیدریان
ساعت 11:13 روز 07 دی
2

ایجاد میانبر برای entity ها

شکوفه پورحیدریان شکوفه پورحیدریان
ساعت 14:44 روز 05 دی
1

گزارش روی رکورد جاری

امیر سیدحسینی امیر سیدحسینی
ساعت 12:58 روز 01 دی
5

مشکل با تنظیم ایمیل روتر

سعید یوسفی پیمان آقازاده
ساعت 16:18 روز 29 آذر
15

ثبت Service Activity

مهدی قاسمی پیمان آقازاده
ساعت 21:34 روز 22 آذر
1

اتصال application ها با CRM

شکوفه پورحیدریان شکوفه پورحیدریان
ساعت 14:48 روز 18 آذر
4

Enable Rule

الهام کاشف آذر پیمان آقازاده
ساعت 17:18 روز 02 آذر
1

حذف ادیت

مرتضی دهقان مرتضی دهقان
ساعت 09:13 روز 26 آبان
4

سطوح دسترسی

بابک علی زاده پیمان آقازاده
ساعت 19:02 روز 24 آبان
5