ایجاد کننده آخرین پاسخ پاسخ ها

اتصال به CRM از طریق IP Valid

شکوفه پورحیدریان شکوفه پورحیدریان
ساعت 11:06 روز 20 اردیبهشت
5

ساخت گزارش

شکوفه پورحیدریان بابک علی زاده
ساعت 21:54 روز 13 اردیبهشت
8

سرچ

شکوفه پورحیدریان بابک علی زاده
ساعت 21:48 روز 13 اردیبهشت
2

microsoft 365

شکوفه پورحیدریان پیمان آقازاده
ساعت 15:35 روز 12 اردیبهشت
2

ایجاد ایمیل برای هر تیم

امیر سیدحسینی بابک علی زاده
ساعت 19:03 روز 03 اردیبهشت
3

تغییر رمزهای اکتیو دایرکتوری و عدم بالا امدن adxportal

ali jamshidi بابک علی زاده
ساعت 18:54 روز 03 اردیبهشت
2

واگذاری فرصت های تجاری

بابک علی زاده شکوفه پورحیدریان
ساعت 07:49 روز 03 اردیبهشت
3

Quote Product

بابک علی زاده بابک علی زاده
ساعت 21:44 روز 02 اردیبهشت
0

سطوح دسترسی

بابک علی زاده بابک علی زاده
ساعت 21:02 روز 02 اردیبهشت
0

دسترسی به فرم sales attachment

شکوفه پورحیدریان شکوفه پورحیدریان
ساعت 07:22 روز 19 فروردین
2

تغییر رمز کاربر Administrator

بابک علی زاده پیمان آقازاده
ساعت 08:41 روز 16 فروردین
3

in-line edit in crm 2016

بابک علی زاده پیمان آقازاده
ساعت 09:41 روز 18 اسفند
3

مشکل حجم دیتا

مرتضی دهقان پیمان آقازاده
ساعت 16:23 روز 15 اسفند
3

ثبت مقدار Currency در crm2016

بابک علی زاده پیمان آقازاده
ساعت 13:35 روز 07 اسفند
3

Email router

بابک علی زاده پیمان آقازاده
ساعت 22:55 روز 01 اسفند
8

Assing Account

بابک علی زاده پیمان آقازاده
ساعت 22:52 روز 01 اسفند
3

ایجاد گزارش روی رکوردهای انتخاب شده

شکوفه پورحیدریان شکوفه پورحیدریان
ساعت 09:15 روز 27 بهمن
2

ایجاد لیست چند انتخابی

احسان معتمدی احسان معتمدی
ساعت 21:03 روز 17 بهمن
2

اجرا نشدن wf در فرمهایی که اجازه ویرایش ندارند

شکوفه پورحیدریان پیمان آقازاده
ساعت 10:47 روز 13 بهمن
3

سطوح دسترسی

بابک علی زاده بابک علی زاده
ساعت 18:55 روز 12 بهمن
2