ایجاد کننده آخرین پاسخ پاسخ ها

ارسال پیامک به صورت گروهی

شکوفه پورحیدریان شکوفه پورحیدریان
ساعت 10:49 روز 22 مرداد
6

لوک آپ فیلد

آرزو صحاف پیمان آقازاده
ساعت 09:06 روز 01 مرداد
1

error در event

شکوفه پورحیدریان آرزو صحاف
ساعت 11:37 روز 31 تیر
3

مشکل با تنظیم ایمیل روتر

amin soadat پیمان آقازاده
ساعت 07:13 روز 31 تیر
7

خطای ثبت درخواست-ورک فلو

آرزو صحاف پیمان آقازاده
ساعت 15:21 روز 19 تیر
1

مقدار دهی خودکار فیلد

گلناز آقاجانی پیمان آقازاده
ساعت 17:56 روز 13 تیر
3

خطای The parent is not Valid در ورک فلو سی ار ام 2016

آرزو صحاف گلناز آقاجانی
ساعت 07:24 روز 23 خرداد
1

Request Identifier در ورک فلوی سی ار ام

آرزو صحاف آرزو صحاف
ساعت 10:49 روز 21 خرداد
0

ایمیل روتر

آرزو صحاف آرزو صحاف
ساعت 10:46 روز 21 خرداد
4

فارسی ساز

گلناز آقاجانی گلناز آقاجانی
ساعت 12:54 روز 20 خرداد
4

نقش ها

گلناز آقاجانی گلناز آقاجانی
ساعت 12:41 روز 17 خرداد
4

دسترسی

گلناز آقاجانی پیمان آقازاده
ساعت 10:14 روز 17 خرداد
4

استفاده از سی ار ام 2016 به عنوان ابزار Ticketing

آرزو صحاف پیمان آقازاده
ساعت 08:49 روز 17 خرداد
9

ایمیل روتر

آرزو صحاف پیمان آقازاده
ساعت 13:32 روز 16 خرداد
1

ایجاد ورک فلوی رفت و برگشتی در سی ار ام

آرزو صحاف پیمان آقازاده
ساعت 11:00 روز 13 خرداد
1

ایجاد فیلتر تاریخ در پورتال (ADX)

آزاده دین پرور آزاده دین پرور
ساعت 13:43 روز 09 خرداد
1

گرید product list در محل گرید قابلیت ویرایش ندارد

زال سمائی پیمان آقازاده
ساعت 20:40 روز 08 خرداد
5

غیرفعال کردن opportunity products Grid

زال سمائی پیمان آقازاده
ساعت 22:22 روز 06 خرداد
5

script

amir amirian amir amirian
ساعت 10:22 روز 06 خرداد
10

نصب مایکروسافت سی آر ام و شیرپوینت

شکوفه پورحیدریان پیمان آقازاده
ساعت 14:53 روز 02 خرداد
1