ایجاد کننده آخرین پاسخ پاسخ ها

موضوع

گلناز آقاجانی پیمان آقازاده
ساعت 17:58 روز 30 بهمن
1

کاربرد Manager در Goal

m g پیمان آقازاده
ساعت 23:45 روز 28 بهمن
1

نسخه موبایلی CRM

شکوفه پورحیدریان پیمان آقازاده
ساعت 16:05 روز 25 بهمن
4

SOCIAL PANE

m g پیمان آقازاده
ساعت 12:44 روز 21 بهمن
3

ارجاع کار با ورک فالو

m g m g
ساعت 09:14 روز 21 بهمن
6

ورژن 9 CRM

m g پیمان آقازاده
ساعت 12:44 روز 20 بهمن
1

خطا در اوتلوک

m g پیمان آقازاده
ساعت 12:43 روز 20 بهمن
1

راست چین

m g پیمان آقازاده
ساعت 12:42 روز 20 بهمن
2

ادد شدن به کارتابل

m g m g
ساعت 14:27 روز 14 بهمن
2

دسترسی Assign

m g m g
ساعت 14:26 روز 14 بهمن
5

گزارش ترکیبی

m g پیمان آقازاده
ساعت 11:51 روز 14 بهمن
3

ایمیل ها در مایکروسافت CRM

m g پیمان آقازاده
ساعت 11:50 روز 14 بهمن
1

نمایش Product number در فرم سفارش

m g پیمان آقازاده
ساعت 11:49 روز 14 بهمن
1

Audit

m g پیمان آقازاده
ساعت 11:47 روز 14 بهمن
1

پاک شدن محصولات پیش فاکتورها

زهرا زینالی پیمان آقازاده
ساعت 23:58 روز 11 بهمن
1

گزارش فروش محصول خاص

m g پیمان آقازاده
ساعت 23:56 روز 11 بهمن
3

کاربرد last on hold time

m g پیمان آقازاده
ساعت 18:06 روز 09 بهمن
1

current user

m g m g
ساعت 13:36 روز 07 بهمن
2

subgride

m g m g
ساعت 09:01 روز 07 بهمن
3

تبدیل ایمیل به لید

m g پیمان آقازاده
ساعت 10:49 روز 06 بهمن
1