من یه باتن تو ریبون ورک بنچ به فرمم اضافه کردم پابلیش ک میکنم اما دکمه رو نمایش نمیده تو فرم ؟

 

سلام

موارد مختلفی میتونه روی این موضوع تاثیر بذاره. اولاً اینکه دکمه روی فرم هست، سابگرید یا هوم پیج؟ دوماً روی بعضی از انتیتی ها مثل فعالیت‌ها باید حواسمون جمع باشه که روی چه موجودیتی میذاریم. سوماً آیا دیسپلی رولی دارد؟ آیا اصلاً پابلیش تغییرات با موفقیت انجام شده است؟