دوستان سلام 

بهترین نرم افزار موبایلی برای crm  که نوتیفیکشن هم داشته باشه چی  پیشنهاد میکنید  ؟ 

 

ابیشتر دنبال یک نرم افزای هستم که اگر برای کاربری اکتیویتی ثبت کردم رو گوشی یا تبلتش نوتیفیکشن بده