سلام 

تو اکتویتی ها یک فیلد داریم به اسم Last on hold time  

میخواستم بدونم این فیلد کاربردش چیه ؟! 

 

سلام

این برای کیس استفاده میشه. زمانی که براش SLA فعال میشه، میتونید Pause کنید، که وقتی این اتفاق میفته روی فعالیتش ثبت میشه این تاریخ