سلام 

آیا راهی وجود دارد که Dynamics crm رو راست چین کرد

سلام

نصب فارسی‌ساز یا Language Pack عربی.

اصلاً سراغ دست زدن به CSSها نرید، به هم میریزه.