میشه از طریق گزارش های ویزارد سی ار ام گزارشی ساخت که میزان فروش به تفکیک شهرهارو نمایش بده ؟

هر کانتکت یه شهر داره و تعدادی فاکتور ک من میخام 

تو یه نمودار میزان فروش رو ب ازای همه شهر ها ببینم ؟

اینو از ویزارد میشه انجام داد یا باید تو 

Ssrs پیاده سازیش کنم ؟

سلام

قاعدتاً باید بشه. به این روش که شما گزارش (نما) رو روی موجودیت فاکتور باید بسازید. بعد توی ستون‌های گزارش می‌تونید توی بخش Related به Customer Contact یا Customer Accountش برسید. وقتی انتخابش کردید میتونید از توی ستونهاش به فیلد شهر مشتری هم برسید. حالا این مورد هم میتونه توی چارت و هم گزارش خالی استفاده بشه.