سلام

تو گول متریک یه تاریخ تعریف میکنیم برای اینپراگرس 

ولی من میخام همیشه کل اوردرهای باز تو اینپراگرس همه ی گل هام باشه 

تو کوئری اینپراگرس تاریخ ایجاد رو گذاشتم از سال 2017 اما تاری

بازم میره اوردرهایی که تو بازه زمانی گل مشخص کردمو فقط میاره 

راهی نداره که برای اینپراگرس تاریخ رو درنظر نگیره 

؟