من یه کوییک کمپین از نوع فون کال ساختم ک کاربرا بر اساس فون کال هایی ک براشون ساخته میشه تماس بگیرن با مشتری ها ولی به مخض ایجاد کمپین به ازای همه مشتری هایی ک تو مارکتینگ لیستش هست فون کال  ایجاد میکنه و بعد

کامپلیت میشه کمپین. بدون اینکه فون کال هاکامپلیت شن ؟؟؟

میخام وقتی همه فون کال ها کامپلیت شدن اونوقت کمپین کامپلیت شه

سلام

فکر نمیکنم همچین تنظیمی توی سیستم باشه. رفتار پیش فرض سیستم هست که Quick Campaign رو سریعاً میبنده. اصلاً هدف از Quick Campaign این هست که به سرعت یه کاری انجام بشه و responseهای اون و در نتیجه باز موندنش بی معنی هست. اگر میخواهید این اتفاقی که گفتین بیفته از خود Campaign استفاده کنید.

متوجه شدم فقط یه سوال 

فون کال رو ک ایجاد میکنه مگه معنیش این نیست که بعد کاربر بره این تماس هارو بگیره با مشتری ها ؟

تا وقتی فون کال ها هنوز کلوز نشدن منطقیه که کمپین بسته شه

بله phonecall همین هست. منتها منطق quick campaign اینطوری طراحی شده دیگه