سلام 

من میخوام توی یه فرم اگر current user برابر با یکی از فیلدهای فرم بود یه سری فیلد رو که مخفی هست نمایش بده . 

چه راهکاری واسه اینکار است ؟

سلام

باید از کد Javascript استفاده کنید. برای گرفتن نام کاربری از 

Xrm.Page.context.getUserName()

و برای گرفتن آیدی از

Xrm.Page.context.getUserId()

استفاده کنید. بعد با فیلد مورد نظر مفایسه کنید و با استفاده از

Xrm.Page.getControl("fieldname").setVisible(false)

فیلدهای مورد نظر را مخفی کنید.

ممنون