سلام

توی سرنخ ها فیلد name  توی subject فرم به صورت پیش فرض قرار میگیرد .

می خواستم بدونم آیا میتونم تعیین کنم مقدار فیلد دیگری توی subject قرار بگیرد؟ مثلا نام سازمان

ممنون

سلام

خیر متأسفانه این موضوع قابل تغییر نیست.