گردش‌های کاری در CRM 2015 امکان اجرای بدون تأخیر (Synchronous) را نیز دارا هستند. در این ویدئو نحوه تنظیم یک گردش کاری از این نوع را شرح خواهیم داد.