در این ویدئو مقدمات ساخت یک Business Rule شرح داده می‌شود. Business Ruleها از نسخه 2013 معرفی شدند، و جایگزین مناسبی برای بسیاری از توابع JavaScript هستند.