در این ویدئو خلاصه‌ای از نحوه ساخت فیلد جدید و افزودن آن به فرم Contact را خواهیم دید.