ویدئوهای آموزشی مربوط به Microsoft Dynamics CRM را در این صفحه می‌توانید دنبال کنید. بیشتر این موارد به راهبری و آموزش CRM مربوط بوده و حوزه‌های کارکردی مدیریت ارتباط با مشتریان را شامل می‌شود.