سوالاتی که به شما در تصمیم‌گیری‌تان کمک می‌کند.

ارائه راه حل های CRM در شرکت های بزرگ و کوچک بسیار گسترده شده است. کمترین نیازمندی هر مشتری امکان پیگیری اطلاعات پایه و تراکنش‌های مشتریان خود است.

معمولاً در این مرحله سوالات بیشماری پیش می‌آید! آیا سازمان به یک سیستم احتیاج دارد؟ چه سیستمی؟ آیا CRM برای شما مفید خواهد بود؟ چگونه؟ ...

قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در هر نوع فرم از CRM بایستی سیستم های موجود و فرایند ها و نیازهای کسب و کار در نظر گرفته شوند سپس تصمیم به سرمایه گذاری برای کسب و کار خود شود.

در ادامه بخشی از سوالاتی که به شما در تصمیم‌گیری برای انتخاب یا عدم انتخاب CRM کمک می‌کنند آورده شده است.

-ایا همه اطلاعات تماس با مشتریان در یک مکان مرکزی که قابل دسترس و مشاهده برای همه ی اعضای سازمان باشد, وجود دارد؟

-اگر یکی از همکاران شما شرکت را ترک کند ایا اطلاعات مشتریان و حزئیات انها در اختیار شما قرار دارد و ایا میدانید انها روی چه فرصت هایی  کار میکردند؟

-ایا میدانید چند فرصت معامله مثلا در سه ماه گذشته از دست داده اید؟

-ایا میدانید هر مشتری چند مشکل سرویس دهی داشته و چرا؟

-ایا میدانید که کدامیک از اعضای فروش شما بخوبی دیگران کار نمیکند و ایا او احتیاج به حمایت و تعلیم بیشتر دارد؟

-ایا همه ی سرنخ ها در فروش بخوبی پیگیری میشوند؟

-ایا وقتی خارج از دفتر کار خود هستید به اطلاعات مشتریان دسترسی دارید؟

-ایا میدانید کدامیک از کمپین های بازاریابی شما بیشتر در تولید سرنخ های با کیفیت بالا تاثیر گذاشته است؟

-ایا تیم شما در پیگیری مشتریان بالقوه خود در موقعیت خوبی قرار دارند؟

-ایا شما قادر به تولید گزارشات برای سلامت کسب و کار خود هستید؟

 

لینک مقاله اصلی، و بسیاری از مطالب مرتبط دیگر.