سلام

برای بررسی خطاهایی که در گزارشها به وجود می آید باید لاگهای مربوط به reporting service و trace log ها را بررسی نمایید.

یکی از مواردی که بنده بهش برخوردم این بود که روی یکی از entity هایی که ایجاد کرده بودم ، اجرای گزارش به خطا برمیخورد و البته جالب اینجا بود که هیچ خطایی نیز در لاگها ثبت نمی شد.

بعد از بررسی هایی که انجام دادم متوجه شدم که این خطا به دلیل این هست که فیلد primary این entity که معمولا در همه entity ها به صورت پیش فرض اسمشون name هست null هست و حاوی داده ای نیست و به همین علت گزارش به خطا برمیخورد، البته این فیلد از نوع optional بود اما چون در دیتاست ها اون رو صدا زده بودیم توی گزارش به خطا برمیخورد

امیدوارم برای سایرین مفید واقع بشه.