نسخه بهبود یافته Duplicate Detection برای CRM 2013

به دلیل تغییرات ایجاد شده در Rollup 2 نسبت به Autosave در قبل، نسخه جدیدی از راهکار Duplicate Detection را ایجاد نمودم. به خصوص در Organization هایی که ذخیره خودکار غیرفعال شده باشد، داده ها با دور شدن کاربر از رکورد مورد نظر ذخیره می گردند. حالا باید همه چیز به درستی کار کند. همچنین تغییراتی در نحوه نمایش Duplicate های بالقوه ایجاد کردم تا در پنجره ای جدید نمایش داده شود و از پنجره رکورد دور نشود.

اگر همچنان از نسخه 1.0.0.0 استفاده می نمایید توصیه می کنم که به نسخه جدید به روزاوری نمایید.

در آینده ای نزدیک ایده جورج دوبینسکی در مورد نمایش آنی رکوردهای تکراری را به کمک Web Resource یا Form Notification اجرا خواهم نمود.

برای دریافت این راهکار به این پیوند مراجعه نمایید.

این پست قبلاً به زبان اصلی در این پیوند منتشر شده است.