Headerها و Footerها در نمای Compatible

Header tiles don't work with the current customizations and will be displayed in compatibility view. With header tiles, you can't have more than four fields or multiline fields, and you can't use web resources and inline frames.

خطای فرم

اگر این پیغام را مشاهده می نمایید به این معنی است که فیلدی با ارتفاع بیش از یک سطر، یک web resource یا iFrame ای به header فرم افزوده اید. به صورت معمول فرم های Microsoft CRM 2013 به شکل زیر هستند:

فرم عادی 

ولی در این حالت به شکل زیر نمایش داده می شوند:

فرم غیرمعمول 

بنابراین در صورتی که می خواهید یکی از این سفارشی سازی های غیرمعمول را در header فرم انجام دهید، بایستی موازنه هایی را انجام دهید. نکته اول ظاهر جدید tile های طراحی در برابر قرار دادن اطلاعات مهمی از اشیاء در بالای صفحه است. نکته دوم این است که فیلدها در صورتی که در header قرار داده شوند read-only می گردند، در حالی که طراحی tileها این اجازه را به اطلاعات می دهد که ویرایش پذیر باشند.

درصورتی که مصمم به استفاده از آن ها در header نباشید، می توانید به راحتی آن ها را در footer می توانید قرار دهید. Tile های طراحی شده در footer فرم ها وجود ندارند، در حالی که کنترل ها به شکل عادی خود فراخوانی می شوند که به معنی read-only بودن آن ها خواهد بود.

 این پست قبلاً به زبان اصلی در این پیوند منتشر شده است.

 

نظرات
  1. ا آزادی 18:23 روز 12 اسفند

    عالی بود