چگونه داده های Autosave شده را بازگردانیم؟

این اولین پست ترجمه شده من در این وبلاگ است. خوشحالم که پیمان از من دعوت کرد که به زبان دیگری نیز پست هایم منتشر شود. درصورتی که مشکلی در خواندن پست ها داشته باشید به این معنی است که مشکلی در ترجمه ها وجود دارد (پست ها قبل از نشر بازبینی می شوند. بیوک آقازاده).

با معرفی امکان Autosave آن چه که در طول سالیان متمادی در مجموعه Office وجود داشت به نرم افزار Dynamics CRM 2013 نیز آورده شد. این موضوع باعث می شود که به طور منظمی داده ها ذخیره شده و از دست رفتن آن ها جلوگیری شود. ولی برعکس Office دکمه ای برای برگشت (undo) متن های تایپ شده وجود ندارد. از نظر فنی همچنان می توان از CTRL+Z برای بازگشت تغییرات تایپ شده در یک فیلد استفاده نمود، ولی این فقط در برخی موارد کمک خواهد نمود.

برای پر کردن این فاصله، راهکاری را طراحی نموده ام که تاریخچه ممیزی را به کمک یک web resource بر روی فرم نمایش داده و قابلیت بازگشت داده ها را بر روی همان فرم فراهم می نماید. این راهکار بر روی تمامی فیلدهایی که به وسیله REST Endpoint قابلیت تغییر دارند قابل اعمال است. بنابراین برای فیلدهایی مانند مالک، وضعیت و دلیل وضعیت کارایی ندارد.

همچنین بایستی توجه داشت که تاریخ نگاری ممیزی فعال شده و کاربر دسترسی مشاهده آن را داشته باشد.

این راهکار را می توانید از طریق این پیوند دریافت نمایید.

 

Autosave

این پست قبلاً در این پیوند منتشر شده است.